Tankönyvvel kapcsolatos információ

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

 

A tankönyvet az első tanítási héten a gyerekek az osztályfőnöki órán fogják átvenni.

Fontos, hogy az átvételi elismervényt minden kedves szülő, illetve 18 életévét betöltött diák írja alá.

A tartós tankönyvek  (atlasz és nem munkatankönyv jellegű tankönyvek) a  Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tulajdona.  A tartós tankönyvek szerepelnek a könyvtári tankönyvállományban.

17/2014 (III.12) EMMI rendelet 32 § (5) kimondja, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni, az intézmény könyvtárának használható, tiszta állapotban!

(5a) Ha a tanuló az (5) bekezdésben meghatározott kötelességének nem tesz eleget, vele szemben a Polgári Törvénykönyv, kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.